Eerste lustrum GraaffTraffic

25 mei 2018

In mei vierde GraaffTraffic zijn eerste lustrum. We zijn blij dat klanten de weg naar ons hebben weten te vinden! We hopen in de toekomst nog veel opdrachtgevers te mogen (blijven) begroeten. Onze verjaardag vieren we 'in stijl', dus met taart, een vernieuwde website en een nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen GraaffTraffic.

Nieuwe AVG-privacywetgeving

25 mei 2018

Op 25 mei trad de nieuwe AVG-privacywetgeving in werking. Natuurlijk voldoet onze nieuwe website aan alle eisen op dit gebied. Maar wat houdt deze wetgeving eigenlijk in? Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

Meer lezen

Second opinion ontsluiting Vathorst-West

18 mei 2018

De gemeente Amersfoort stelde in 2016 een bereikbaarheidsplan op met maatregelen om Vathorst  en Hooglanderveen ook voor de toekomst bereikbaar te houden. Een van de maatregelen is de aanleg van een westelijke ontsluitingsweg via de nog te ontwikkelen wijk Vathorst-West.

Meer lezen

Mobiliteitsonderzoek De Bolst

18 mei 2018

Op de locatie De Bolst in Erp is het voornemen om ca. 200 woningen te realiseren. Deze locatie ligt ten noorden van de kern van Erp. Kuiper Compagnons heeft ons gevraagd om de verkeerseffecten van de nieuw te bouwen woningen in kaart te brengen.  Hierbij is gebruik gemaakt van het verkeersmodel en verkeerstellingen

Parkeernormennota gemeente Nissewaard

18 mei 2018

Vanaf 1 juli 2018 moet in alle bestemmingsplannen een planregel zijn opgenomen die ervoor zorgt dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Voor de gemeente Nissewaard stelden wij een parkeernormennota op die wordt verwerkt in een paraplubestemmingsplan.

Meer lezen