Verkeersveiligheidsaudit

Vanaf 2019 is GraaffTraffic gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor. Dit betekent dat wij een verkeersveiligheidsaudit voor u kunnen uitvoeren. Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, in alle fases van het project. Van planning tot eerste gebruik. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen voor een bepaalde fase een audit uit te voeren.

Onafhankelijk rapport
Het resultaat van de audit is een onafhankelijk rapport waarin beschreven wordt welke aspecten de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden. Doel van de audit is om in een zo vroeg mogelijk stadium de verkeersveiligheidsrisico’s in kaart te brengen.

GraaffTraffic voerde tijdens de cursus twee audits uit voor het onderliggend wegennet.

Meer nieuws >>