Verkeersveiligheidsplan
Gemeente Zoeterwoude

In opdracht van de gemeente Zoeterwoude stelde GraaffTraffic een verkeersveiligheidsplan op. De risico gestuurde aanpak uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur was hierbij leidend . 

In het verkeersveiligheidsplan komen alle beleidsthema’s uit het SPV aan bod en worden de risico’s per beleidsthema in kaart gebracht. 

Actieplan
Het verkeersveiligheidsplan bevat een actielijst met verkeersveiligheidsmaatregelen voor de komende jaren. 

Inspraak
Het verkeersveiligheidsplan inclusief actieplan is tijdens twee informatieavonden gepresenteerd aan bewoners van Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude Rijndijk.