Verkeersveiligheidsaudit ParkShuttle Rivium
Gemeente Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft GraaffTraffic gevraagd een verkeersveiligheidsaudit uit te voeren voor het definitieve ontwerp van het nieuwe tracé van de ParkShuttle waarop deels in gemengd verkeer moet gaan worden gereden. 

Uniek vervoerssysteem
De ParkShuttle is een zelfrijdend voertuig. Sinds 1999 rijdt de ParkShuttle op een vrijliggend tracé met kruisingen met ander verkeer die met slagbomen zijn gereguleerd. In de toekomst zal de Park Shuttle onderdeel gaan worden van de openbare infrastructuur waarbij op delen ervan in gemengd verkeer wordt gereden. De Park Shuttle is hiermee wereldwijd uniek. Vooruitlopend op de testfase van de Park Shuttle wenste de gemeente via een verkeersveiligheidsaudit inzicht te krijgen in de mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s op het nieuwe traject, waarbij de shuttle met het overige verkeer gaat meerijden. 

Audit
De verkeersveiligheidsaudit geeft antwoord op de vraag of het definitief ontwerp (ook?) voor de reguliere weggebruikers (automobilisten, (brom)fietsers en voetgangers) voldoende verkeersveilig is. De verkeersveiligheidsaudit is samen met Peter Nederlof van VerkeerNED uitgevoerd. 

 Wil je meer weten over de Park Shuttle, klik dan hier.