Verkeersveiligheidsadvies Erasmuslaan
Gemeente Ridderkerk

De Erasmuslaan is een 30 km/uur weg in de gemeente Ridderkerk. Er komen veel klachten binnen over de verkeersveiligheid op deze weg. Het is een echte grijze weg, met een 30 km/uur regime. Aan de hand van de risico gestuurde aanpak zijn de risicofactoren voor deze weg in kaart gebracht. 

Transformatievarianten
Om de risicofactor op een ongeval te verkleinen is een aantal transformatievarianten geschetst. Twee inrichtingsvarianten zijn gemaakt waarbij de Erasmuslaan een gebiedsontsluitingsweg wordt. Tevens zijn er twee inrichtingsvarianten geschetst waarbij de Erasmuslaan als erftoegangsweg is ingericht. Maatregelen en kosten zijn in beeld gebracht. De rapportage geeft beslisinformatie waarop bewoners en politiek een keuze kan baseren. 

Verkeerswerkgroep
In verband met corona zijn de analyse en inrichtingsvoorstellen door middel van een videoverbinding met de verkeerswerkgroep besproken.