Mobiliteitsplan
Gemeente Delft

Tijdens de detachering bij de gemeente Delft is GraaffTraffic co-auteur geweest van het mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsprogramma Delft zet in op een mobiliteitstransitie: het mobiliteitssysteem veranderen, zodat Delft de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. De ruimte voor de infrastructuur in de stad wordt beter benut door voorrang te geven aan ruimte, efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit.

GraaffTraffic stelde het concept uitvoeringsplan op voor het mobiliteitsplan. 

Wil je meer informatie over het mobiliteitsplan Delft 2040, klik dan hier.