Mobiliteitsonderzoek Ruïne van Teylingen
Gemeente Teylingen

GraaffTraffic heeft voor de gemeente Teylingen inzichtelijk gemaakt wat de mobiliteitseffecten zijn van de herontwikkeling van de Ruïne van Teylingen. Dit naar aanleiding het verzoek van de Raad om meer inzicht te krijgen in de mobiliteitseffecten van deze ontwikkeling. 

Van bezoekersaantallen naar vervoersbewegingen 
Voor twee scenario’s met verschillende toeristen aantallen zijn mobiliteitscenario’s ontwikkeld waarbij wordt aangegeven wanneer, hoeveel bezoekers met welke vervoerswijze de Ruïne van Teylingen zullen bezoeken. 

Mobiliteitscenario’s beoordeeld op doorstroming en parkeren
De mobiliteitsscenario’s zijn verder vertaald naar effecten op de doorstroming. Welke infrastructurele maatregelen zijn noodzakelijk voor een goede ontsluiting van en naar de Ruïne van Teylingen. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het benodigd aantal parkeerplaatsen. 

Evenementen en sturingsmogelijkheden
Voor evenementen wordt aangegeven waar mogelijkheden zijn om in extra parkeergelegenheid te voorzien. Daarnaast worden sturingsmogelijkheden aangegeven om het fietsgebruik te stimuleren.