Ruimtelijke Ontwikkeling
Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Maar hoeveel verkeer genereert dit en hoe gaat dit verkeer rijden?

Wij adviseren u graag op verkeerskundig gebied bij nieuwe ontwikkelingen.

Bouwontwikkeling De Bolst in Erp

Op de locatie de Bolst in Erp is het voornemen om circa 200 woningen te realiseren. Deze locatie ligt ten noorden van de kern Erp. Kuiper Compagnons heeft ons gevraagd om de verkeerseffecten van de nieuw te bouwen woningen in kaart te brengen.

Hierbij maakten we gebruik van het verkeersmodel en verkeerstellingen.

Verkeersonderzoek Hordijk-ontwikkelingKuiper Compagnons

Op de Hordijklocatie in de gemeente Lansingerland is het voornemen om ca. 120 woningen te realiseren. Het stedebouwkundig bureau Kuiper Compagnons vroeg ons om in kaart te brengen hoeveel verkeer de Hordijklocatie genereert, hoe dit verkeer geörienteerd is en of de bestaande aansluitende wegen deze extra hoeveelheid verkeer verwerken.

Verkeersadvies locatie IJzergieterij
Civiel technisch bureau Waterpas

Voor de ontwikkeling van de locatie ‘IJzergieterij’  in de gemeente Hardinxveld-Giessendam zorgden wij voor de verkeerskundige onderbouwing van de oriëntatie van het verkeer door de bouw van de woningen (noordelijke richting Peulenstraat Zuid en oostelijke richting Rivierdijk). Daarnaast gaven wij aan welke verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn voor de aansluiting Rivierdijk – Nieuweweg.

Quick scan CNB Terrein
Civiel technisch bureau Waterpas Stede Broec

In opdracht van bureau Waterpas maakten we in samenwerking met bureau DB een quick scan voor de verkeerskundige en  milieukundige aspecten van de realisatie van bedrijventerrein CNB in de gemeente Stede Broec.

Verkeersadvies Oude Tonge - Molenpolder
Gemeente Goeree - Overflakkee

Voor het bestemmingsplan Oude Tonge zorgden wij voor de actualisatie van de verkeerskundige onderbouwing.