Parkeren
Hoe vaak duurt het voordat u een vrije parkeerplaats heeft gevonden als u ergens naar toe gaat?
Wij voeren parkeerdrukmetingen uit en kunnen indien gewenst een parkeerbalans opstellen.

Parkeeronderzoek Scheepmakershaven Oud Beijerland
Gemeente Hoeksche Waard

In opdracht van Van Wijnen projectontwikkeling heeft GraaffTraffic een parkeerbalans opgesteld en parkeerdrukmetingen uitgevoerd voor de transformatie van een winkelpand naar een appartementencomplex. 

Parkeeronderzoek Zwaluwlaan
Gemeente Schiedam

In opdracht van studio van spelden heeft GraaffTraffic een parkeerbalans opgesteld en parkeerdrukmetingen uitgevoerd voor de transformatie van een kantoorpand naar woningbouw. 

Parkeerdrukmetingen De Krim Driebergen Rijsenburg
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Voor het omvormen van café De Krim tot woningbouw heeft GraaffTraffic de parkeerbehoefte bepaald en op verschillende momenten parkeerdrukmetingen uitgevoerd.

Parkeeronderzoek Ontwikkeling Posthuys
Gemeente Nissewaard

In opdracht van stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons en projectontwikkelaar Herkon onderzocht GraaffTraffic voor de ontwikkeling van het Posthuys in de gemeente Nissewaard of er voldoende vrije parkeerplaatsen in de omgeving aanwezig zijn om een deel van de te realiseren parkeerbehoefte, als gevolg van deze nieuwbouw, op te vangen.

Meerdere functies
In verband met de aanwezigheid van meerdere functies in het onderzoeksgebied is op verschillende momenten gemeten. Ook is rekening gehouden met het parkeerregime ter plaatse en de semi openbaarheid van parkeervoorzieningen.

Parkeeroplossingen binnenstadsvisie
Gemeente Brielle

Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag van de gemeente Brielle of het mogelijk was het aantal parkeerplaatsen in de vesting (Turfkade) te verminderen om meer ruimte voor terrassen te creëren.

Parkeerdrukmetingen
Wij voerden eerst, in samenwerking met bureau Buitenruimte, parkeerdrukmetingen uit. Naast het in kaart brengen van de parkeerdruk op verschillende momenten keken wij als GraaffTraffic of er voldoende alternatieve parkeergelegenheid op loopafstand bereikbaar was. Ook zijn er verkeerscirculatiemaatregelen voorgesteld om het parkeren buiten de vesting te stimuleren en looproutes te verbeteren.

Meer informatie
Meer over de plannen kunt u hier lezen.

Parkeernormennota
Gemeente Nissewaardmd Vastgoe

Vanaf 1 juli 2018 moet in alle bestemmingsplannen een planregel zijn opgenomen die ervoor zorgt dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Voor de gemeente Nissewaard stelden wij een parkeernormennota op die wordt verwerkt in een paraplubestemmingsplan.

Stappenplan
In de nota worden aangegeven welke parkeernormen worden gehanteerd voor de verschillende functies, hoe wordt omgegaan met dubbel gebruik en aanwezigheidspercentages en loopafstanden. We stelden een stappenplan op om te komen tot de parkeereis. Tevens geven we aan op welke wijze de parkeereis mag worden ingevuld. De parkeernormennota is toegespitst op de plaatselijke situatie.

Parkeeronderzoek Correctblok
2d Vastgoed

Door 2d Vastgoed is een bouwplan opgesteld voor de herontwikkeling van het voormalige Correctblok in de gemeente Rotterdam. Dit bouwplan omvat het realiseren van een appartementgebouw.

Wij voerden voor dit bouwplan een parkeeronderzoek uit. Ook brachten we de verschillende parkeermogelijkheden en regimes in de directe omgeving van het Correctblok in kaart en stelden we een parkeerbalans op.