Ontwerp
Samen Nederland mooier, veiliger en functioneler maken.

Wij geven verkeerskundig advies binnen bestaande projectteams maar kunnen ook zelfstandig een ontwerp maken.
Dit kan variëren van een schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp.

Verkeersveiligheidsadvies Erasmuslaan
G
emeente Ridderkerk

De Erasmuslaan is een 30 km/uur weg in de gemeente Ridderkerk. Er komen veel klachten binnen over de verkeersveiligheid op deze weg. Het is een echte grijze weg, met een 30 km/uur regime. Aan de hand van de risico gestuurde aanpak zijn de risicofactoren voor deze weg in kaart gebracht. 

Transformatievarianten
Om de risicofactor op een ongeval te verkleinen is een aantal transformatievarianten geschetst. Twee inrichtingsvarianten zijn gemaakt waarbij de Erasmuslaan een gebiedsontsluitingsweg wordt. Tevens zijn er twee inrichtingsvarianten geschetst waarbij de Erasmuslaan als erftoegangsweg is ingericht. Maatregelen en kosten zijn in beeld gebracht. De rapportage geeft beslisinformatie waarop bewoners en politiek een keuze kan baseren. 

Verkeerswerkgroep
In verband met corona zijn de analyse en inrichtingsvoorstellen door middel van een videoverbinding met de verkeerswerkgroep besproken.

Ontsluiting Noordeinde - A15
Gemeente Hendrik Ido Ambacht

KWS infra bereidt de reconstructie voor van de aansluiting Noordeinde – A15 in de gemeente Hendirk Ido Ambacht. Graaff Traffic werkt samen met KWS en zorgt voor de verkeerskundige inbreng. Dit betekent het analyseren van het verkeersmodel en de verschillende kruispuntoplossingen.

GraaffTraffic ondersteunt KWS en adviseert de gemeente. Ook is GraaffTraffic aanwezig bij informatieavonden met betrekking tot de reconstructievoorstellen.

Aanpak Nieuwlandplein
Gemeente Schiedam

Wij hielden ons bezig met onder andere de aanpak van de turborotonde Nieuwlandplein, afstemming van subsidies met de Stadsregio Rotterdam en de implementatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen.