Ontwerp
Samen Nederland mooier, veiliger en functioneler maken.

Wij geven verkeerskundig advies binnen bestaande projectteams maar kunnen ook zelfstandig een ontwerp maken.
Dit kan variëren van een schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp.

Ontsluiting Noordeinde - A15
Civiel technisch bureau Waterpas

KWS infra bereidt de reconstructie voor van de aansluiting Noordeinde – A15 in de gemeente Hendirk Ido Ambacht. Graaff Traffic werkt samen met KWS en zorgt voor de verkeerskundige inbreng. Dit betekent het analyseren van het verkeersmodel en de verschillende kruispuntoplossingen.

GraaffTraffic ondersteunt KWS en adviseert de gemeente. Ook is GraaffTraffic aanwezig bij informatieavonden met betrekking tot de reconstructievoorstellen.

Aanpak Nieuwlandplein
Gemeente Schiedam

Wij hielden ons bezig met onder andere de aanpak van de turborotonde Nieuwlandplein, afstemming van subsidies met de Stadsregio Rotterdam en de implementatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen.