Onderzoek
Meten is weten.

Wij verrichten onderzoeken variërend van tellingen (mechanische en/of visueel), parkeerdrukmetingen en  wachtrijmetingen.

Onderzoek verkeersafwikkeling milieupark Nijverheidsweg Rhoon
Gemeente Albrandswaard

In opdracht van de gemeente Albrandswaard voerden wij een wachtrijmeting onderzoek uit bij het milieupark aan de Nijverheidsweg in Rhoon. Dit onderzoek is op een aantal zaterdagochtenden uitgevoerd.

Door de wachtrijlengte te combineren met de bezoekersaantallen van het milieupark, konden we een indicatie geven voor de wachtrijlengtes gedurende het hele jaar. Ook konden we aangeven hoe de wachtrijlengte in de toekomst terug zal slaan op een nieuw te realiseren aansluiting.

Fietstelling Engelsestraat en onderzoek toekomstige verkeersafwikkeling Engelsestraat
Gemeente Delft

De voormalige spoorzone in de gemeente Delft wordt herontwikkeld. De Engelsestraat kruist een  fietsroute met hoge fietsintensiteiten. Aan ons is gevraagd om op de kruispunten Engelsestraat/Abtswoudseweg en Rotterdamseweg/Julianalaan het aantal fietsers te tellen. Dit om te onderzoeken of beide kruispunten evenveel fietsers verwerken. Na de telling konden we met behulp van het programma OMNI-X berekenen of automobilisten de Engelsestraat uit kunnen rijden tijdens drukke fietsmomenten. Hierbij is ook rekening gehouden met de toekomstige bouwontwikkelingen in het gebied.

Doorstroom Hargalaan - aansluiting A20
Gemeente Schiedam

Als gevolg van een nieuwbouwprogramma neemt de verkeersdruk op de Hargalaan in gemeente Schiedam toe. Voor vier verschillende scenario’s is ons gevraagd om voor de kruising Hargalaan – aansluiting A20 de kruispuntbelasting te berekenen. En daarbij aan te geven welke kruispuntsvormen gebruikt kunnen worden.

Wij hielden hiervoor op twee dagen tellingen.

Verkeersonderzoek Mgr. Nolenslaan - Nieuwe Damlaan
Gemeente Schiedam

Wij hebben op tellingen gehouden tijdens twee verschillende verkeersituaties (een telling met een open middenberm op de Nieuwe Damlaan en een telling met een gesloten middenberm op de Nieuwe Damlaan).

Tijdens de situatie met een gesloten middenberm zijn ook de keerbewegingen op twee rotondes geteld. Aan de hand van de tellingen is onderzocht welke kruispuntenoplossingen mogelijk  zijn.

Onderzoek na OMNI-X

Wij kunnen met behulp van het programma OMNI-X in een handomdraai inzicht geven in de gewenste kruispuntvorm (rotonde, VRI, wel/niet met voorrang geregeld kruising).

Ook beschikken wij over de meerstrookrotondeverkenner. Met behulp van dit programma kan de meest optimale rotondevorm worden bepaald. Bij veel projecten maken we gebruik van deze programma’s. Het is uiteraard ook mogelijk om alleen een OMNI-X berekening te laten uitvoeren.