Fiets- en verkeersveiligheid
Het fietsgebruik neemt de laatste jaren flink toe, mede door de opkomst van de E- bike.
Dit vraagt om een andere kijk op verkeersveiligheid, fietsinfrastructuur en goede stallingsvoorzieningen.
Wij verrichten verkeersveiligheidsanalyses en adviseren op het gebied van fietsinfrastructuur.

Advies verkeersveiligheid Ringdijk
Gemeente Ridderkerk

Op verzoek van de gemeente Ridderkerk hielden we in september 2017 verkeerstellingen op vier kruispunten op de Ringdijk.

Fietsvriendelijker
Op basis van deze tellingen berekenden we met het programma OMNI-X de huidige en toekomstige verkeersafwikkeling voor deze kruispunten. Samen met een schouw en een verkeersveiligheidsanalyse leidde dit tot een verkeersadvies om de Ringdijk fietsvriendelijker te maken.

Het plan is onlangs aan belanghebbenden gepresenteerd. Deze reageerden enthousiast op het voorstel.

FietsnotaGemeente Schiedam

Wij stelden het Uitvoeringsprogramma fiets 2016-2020 op. Het Uitvoeringsprogramma fiets is in de inspraak geweest en is in de zomer van 2016 bestuurlijk vastgesteld.

Uitwerken modelaanpak Fiets Veilig
Gemeente Albrandswaard

In 2012 introduceerde het ministerie van I&M samen met de VNG de “Beleidsimpuls Verkeers-veiligheid”  om het aantal verkeersslachtoffers tot 2020 te verminderen. In 2013 is hiervoor de Modelaanpak Fiets Veilig opgesteld.

Actieplan
Wij werkten voor de gemeente Albrandswaard (ten zuiden van Rotterdam) aan een concreet actieplan Fiets Veilig. In dit plan komen de volgende vragen aan de orde:

  • Waar moeten paaltjes in fietspaden weg?
    Waar is aanpak van de markering noodzakelijk?
    Welke aanpassingen zijn wenselijk om de veiligheid bij gevaarlijke punten te verbeteren?
    Welke interne processen kunnen beter (o.a. gladheidsbestrijding, snoeien groen)?
    Welke educatieprojecten zijn nuttig?