Detachering
Even tijdelijk te weinig verkeerskundige capaciteit binnen uw organisatie?
Wij kunnen op projectbasis maar ook als tijdelijke kracht uw organisatie komen versterken.

Detachering
Gemeente Den Haag

Sinds februari 2023 versterkt Patrick het team Strategie, Beleid en Ontwikkeling van de afdeling mobiliteit bij de gemeente Den Haag. Hij houdt zich op dit moment bezig met een breed pallet aan beleidsonderwerpen op het gebied van parkeren, pollers / selectieve toegang, taxi's, betalen naar gebruik.  En verder is hij betrokken bij de totstandkoming van de netwerkstrategie van Den Haag als uitwerking van de Strategie Mobiliteitstransitie.

Detachering
Gemeente Delft (afdeling Realisatie)

GraaffTraffic heeft de collega’s van de afdeling Realisatie ondersteund met verkeersadvies. De projecten verkeerden in de vorm van een voorlopig ontwerp tot de besteksfase/uitvoeringsfase. Ook verzorgde GraaffTraffic de verkeersbesluiten voor de afdeling alsmede de uitvoering en uitbreiding van de parkeerreguleringsgebieden op straat. 

Detachering
Gemeente Capelle aan den IJssel

Sinds 2019 is GraaffTraffic bij de gemeente Capelle aan den IJssel gedetacheerd. GraaffTraffic ondersteunt de gemeente als senior verkeerskundige/projectleider de werkzaamheden voor de MIRT Oeververbindingen in de Rotterdamse regio. Daarnaast heeft GraaffTraffic gedurende een deel van de detachering namens Capelle de contacten met de MRDH onderhouden.

MIRT Oeververbindingen
De verkenningsfase Oeververbindingen regio Rotterdam is begin 2020 gestart en is afgerond in november 2022. In de MIRT verkenning worden 6 voorgenomen maatregelen in de regio Rotterdam onderzocht waarvan de Algeracorridor er één is. In de MIRT verkenning is toegewerkt van een 
grote set aan mogelijke maatregelen naar één voorkeursalternatief.
Voor meer informatie over de MIRT Oeververbindingen, klik hier.

Buurtbus Capelle 
Als coördinator openbaar vervoer is de buurtbus Capelle succesvol in bedrijf gesteld en inmiddels verder uitgebreid.
Voor meer informatie over de buurtbus Capelle klik hier.

Detachering
Gemeente Delft

In de periode 2016 - 2020 is GraaffTraffic gedetacheerd geweest bij de gemeente Delft, afdeling Advies. GraaffTraffic heeft zich tijdens de detachering gericht op openbaar vervoeraangelegenheden en de subsidieaanvragen zoals  bijvoorbeeld de stationsstalling.

GraaffTraffic is co auteur geweest van het mobiliteitsplan Delft en auteur van de concept uitvoeringsplanning. 

Detachering
Gemeente Schiedam

Wij ondersteunden enkele dagen per week het team verkeer op het stadskantoor in Schiedam. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het beantwoorden van bewonersbrieven en het meedraaien in projecten.

Daarnaast houden we ons bezig met onder ander de aanpak van de turborotonde Nieuwlandplein, afstemming van subsidies met de Stadsregio Rotterdam en de implementatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen.