Beleidsplannen
Wij stellen verschillende beleidsplannen op of indien gewenst maken we deelnota’s of uitvoeringsplannen.

Dit kan zijn op het gebied van verkeersafwikkeling, fiets, verkeersveiligheid of parkeren.

Visiedocument en beleidsregels hoofdwegenstructuur
Gemeente Zoetermeer

Om de doorstroming en bereikbaarheid van de hoofdwegenstructuur in de gemeente Zoetermeer ook in de toekomst te waarborgen, voerden wij onderzoek uit. In samenwerking met bureau Hastig brachten wij de bereikbaarheid, doorstroming en het sluipverkeer in en rondom Zoetermeer in kaart.

Mobiliteitsvisie
In overleg met de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Zoetermeer is een enquête uitgezet waarbij burgers, werknemers en bezoekers is gevraagd naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. De knelpunten uit de enquête en het onderzoek waren input voor de Mobiliteitsvisie. Daarnaast stelden wij functionele eisen op voor de hoofwegenstructuur.

Mobiliteitsagenda 2020Gemeente Nissewaard

Wij stelden voor de gemeente Nissewaard een beleidsnota op voor de komende tien à 15 jaar.

Verkeersveiligsheidsplan gemeente Noordwijkerhout
Gemeente Noordwijkerhout

Wij maakten een nieuw verkeersveiligheidsplan voor de gemeente Noordwijkerhout. We schouwden onveilige situaties en stelden verbeteringen voor.

Voor de subjectieve kant van de verkeersveiligheid werkten we samen met Marriette Pol, bureau Keuzeweg. Zij nam als verkeerspsycholoog de gedragskant van de veiligheidsmaatregelen en de educatie voor haar rekening.

Fietsnota
Gemeente Schiedam

Wij stelden het Uitvoeringsprogramma fiets 2016-2020 op. Het Uitvoeringsprogramma fiets is in de inspraak geweest en in de zomer van 2016 bestuurlijk vastgesteld.