Om u een goede indruk te geven van onze expertise, treft u onderstaand onze werkvelden aan.
Als u op één van deze werkvelden doorklikt, krijgt u een indruk van de projecten waarbij wij een rol vervulden.

Fiets- en verkeersveiligheid

Het fietsgebruik neemt de laatste jaren flink toe, mede door de opkomst van de E- bike. Dit vraagt om een andere kijk op verkeersveiligheid, fietsinfrastructuur en goede stallingsvoorzieningen.

Wij verrichten verkeersveiligheidsanalyses en adviseren op het gebied van fietsinfrastructuur.

Meer lezen

Parkeren

Hoe vaak duurt het voordat u een vrije parkeerplaats heeft gevonden als u ergens naar toe gaat?

Wij voeren parkeerdrukmetingen uit en kunnen indien gewenst een parkeerbalans opstellen.

Meer lezen

Ontwerp

Samen Nederland mooier, veiliger en functioneler maken. Wij geven verkeerskundig advies binnen bestaande projectteams maar kunnen ook zelfstandig een ontwerp maken.

Dit kan variëren van een schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp.

Meer lezen

Ruimtelijke ontwikkeling

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Maar hoeveel verkeer genereert dit en hoe gaat dit verkeer rijden?

Wij adviseren u graag op verkeerskundig gebied bij nieuwe ontwikkelingen.

Meer lezen

Detachering

Even tijdelijk te weinig verkeerskundige capaciteit binnen uw organisatie?

Wij kunnen op projectbasis maar ook als tijdelijke kracht uw organisatie komen versterken.

Meer lezen

Verkeersafwikkeling

Heeft u twijfels over de doorstroming op een kruispunt?

Aan de hand van tellingen of het verkeersmodel analyseren of het verkeer afgewikkeld kan worden en welke aanpassingen eventueel noodzakelijk zijn.

Meer lezen

Beleidsplannen

Is uw verkeersbeleid toe aan een upgrade?

Wij stellen verschillende beleidsplannen op of indien gewenst maken we deelnota’s of uitvoeringsplannen.

Dit kan zijn op het gebied van verkeersafwikkeling, fiets, verkeersveiligheid of parkeren.

Meer lezen

Onderzoek

Meten is weten.

Wij verrichten onderzoeken variërend van tellingen (mechanische en/of visueel), parkeerdrukmetingen en  wachtrijmetingen.

Meer lezen