Verkeersveiligheidsaudit

Vanaf 2019 is GraaffTraffic gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor. Dit betekent dat wij een verkeersveiligheidsaudit voor u kunnen uitvoeren. Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, in alle fases van het project. Van planning tot eerste gebruik. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen voor een bepaalde fase een audit uit te voeren.

Onafhankelijk rapport
Het resultaat van de audit is een onafhankelijk rapport waarin beschreven wordt welke aspecten de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden. Doel van de audit is om in een zo vroeg mogelijk stadium de verkeersveiligheidsrisico’s in kaart te brengen.

GraaffTraffic voerde tijdens de cursus twee audits uit voor het onderliggend wegennet.

03 graafftraffic jubileum (5)
20230428 104615

10 jaar GraaffTraffic

Op 29 april 2023 vierde GraaffTraffic haar 10 jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan heeft GraaffTraffic in totaal 150 bomen aan haar opdrachtgevers geschonken. Door opdrachtgevers is enthousiast gereageerd op deze cadeau. De afgelopen jaren hebben wij met veel enthousiastme voor veel opdrachtgevers mogen en kunnen werken. Wij hopen dit de komende jaren te blijven doen en onze dienstverlening verder uit te breiden. 

Personen

Patrick van der Graaff
Patrick heeft 25 jaar ervaring als verkeerskundig adviseur bij o.a. Goudappel Coffeng en GraaffTraffic. Hij is makkelijk inzetbaar, flexibel, sterk, analystisch en politiek sensitief.

Karin van der Graaff
Karin werkte 25 jaar als verkeerskundig beleidsmedewerker bij diverse gemeenten. Sinds 2017 is zij werkzaam bij GraaffTraffic. Collega's omschrijven haar als een harde werker, doortastend, enthousiast en verantwoordelijk.

MVO

Wij vinden het belangrijk om de effecten van het ondernemen op mens en natuur te beperken. Wij stellen dan ook 1% van onze bruto omzet beschikbaar voor goede doelen. Wij steunen het Rode Kruis, Liliane Fonds en Cordaid.

Daarnaast proberen we het milieu zoveel mogelijk te sparen door zoveel als mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of de fiets. Indien een huurauto nodig is, kiezen we indien mogelijk voor een elektrisch model. Ook leveren we onze rapportages bij voorkeur digitaal om het papierverbruik te beperken.

Kennisoverdracht

Wij delen graag onze kennis.

Wij geven jaarlijks op vrijwillige basis een gastcollege op de NHTV.

Ook werkten wij op verzoek van de provincie Overijssel mee aan het project 'Aan het werk met Smart Mobility'. Doel van dit project was een bijdrage leveren aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt aan een groep Oost-Nederlanders.

Wij verzorgden een gastcollege aan de Verkeersacademy.

Opdrachtgevers

Wij werken voor de volgende opdrachtgevers:

  • Diverse gemeenten, waaronder Albrandswaard, Amersfoort, Delft, Hillegom, Nissewaard, Ridderkerk, Sassenheim, Schiedam en Vlissingen
  • Stedebouwkundig bureaus waaronder Kuiper Compagnons en Buro SRO
  • Civieltechnische bureaus waaronder Waterpas
  • Bewoners en belanggroeperingen
  • SRK rechtsbijstand
  • Projectontwikkelaars als FSD, Van Wijnen Projectontwikkeling