Personen

Patrick van der Graaff
Patrick heeft 25 jaar ervaring als verkeerskundig adviseur bij o.a. Goudappel Coffeng en GraaffTraffic. Hij is makkelijk inzetbaar, flexibel, sterk, analystisch en politiek sensitief.

Karin van der Graaff
Karin werkte 25 jaar als verkeerskundig beleidsmedewerker bij diverse gemeenten. Sinds 2017 is zij werkzaam bij GraaffTraffic. Collega's omschrijven haar als een harde werker, doortastend, enthousiast en verantwoordelijk.

MVO

Wij vinden het belangrijk om de effecten van het ondernemen op mens en natuur te beperken. Wij stellen dan ook 1% van onze bruto omzet beschikbaar voor goede doelen. Wij steunen het Liliane Fonds en Cordaid.

Daarnaast proberen we het milieu zoveel mogelijk te sparen door zoveel als mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of de fiets. Ook leveren we onze rapportages bij voorkeur digitaal om het papierverbruik te beperken.

Kennisoverdracht

Wij delen graag onze kennis.

Wij geven jaarlijks op vrijwillige basis een gastcollege op de NHTV.

Ook werkten wij op verzoek van de provincie Overijssel mee aan het project 'Aan het werk met Smart Mobility'. Doel van dit project was een bijdrage leveren aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt aan een groep Oost-Nederlanders.

Wij verzorgden een gastcollege aan de Verkeersacademy.

Opdrachtgevers

Wij werken voor de volgende opdrachtgevers:

  • Diverse gemeenten, waaronder Schiedam,  Delft, Brielle, Nissewaard, Amersfoort en Albrandswaard
  • Stedebouwkundig bureaus waaronder Kuiper Compagnons
  • Civieltechnische bureaus waaronder Waterpas
  • Bewoners en belanggroeperingen
  • SRK rechtsbijstand