Verkeersveiligheidscan Gasthuislaan
Gemeente Delft

Als gevolg van het afsluiten van de Sint Sebastiaansbrug voor ongeveer één jaar is het verkeer op de Gasthuislaan (tijdelijk) toegenomen. Naar aanleiding van Raadsvragen wilde de gemeente Delft antwoord op de vraag of door het afsluiten van de Sint Sebastiaansbrug de verkeersveiligheid op de Gasthuislaan onacceptabel was geworden.

Wij voerden voor de Gasthuislaan een verkeersveiligheidsscan uit. Aan de hand van tellingen, metingen en observaties kon antwoord  worden gegeven op vraag of het verkeersveilig was. Bewoners zijn in de opzet van het onderzoek betrokken. Zowel hun reacties als die van de gemeente hebben we in de rapportage opgenomen.

Tijdens deze opdracht kozen we voor een proces waarbij een objectieve scan en het participatietraject los van elkaar zijn uitgevoerd om zo de onafhankelijkheid van de scan te waarborgen. Tijdens dit project had de gemeente eenzelfde participatierol als de bewoners.

Meer nieuws >>