Verkeersveiligheidsaudit Vredenburghlaan
Waddinxveen

In opdracht van Boskalis voerde GraaffTraffic als gecertificeerd bureau een verkeersveiligheidsaudit uit voor de nieuwe provinciale weg (N457) Vredenburghlaan. Het traject omvatte naast het wegvak ook twee met verkeerslichten geregelde kruispunten, meerdere fietsonderdoorgangen en een rotonde. Het betrof een verkeersveiligheidsaudit op het definitief ontwerp (VVA fase2).

Onafhankelijk
Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, in alle fases van het project. Van planning tot eerste gebruik.

Meer nieuws >>