Parkeernormennota gemeente Nissewaard

Vanaf 1 juli 2018 moet in alle bestemmingsplannen een planregel zijn opgenomen die ervoor zorgt dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Voor de gemeente Nissewaard stelden wij een parkeernormennota op die wordt verwerkt in een paraplubestemmingsplan.

In de nota worden aangegeven welke parkeernormen worden gehanteerd voor de verschillende functies, hoe wordt omgegaan met dubbel gebruik en aanwezigheidspercentages en loopafstanden. We stelden een stappenplan op om te komen tot de parkeereis. Tevens geven we aan op welke wijze de parkeereis mag worden ingevuld. De parkeernormennota is toegespitst op de plaatselijke situatie.

Meer nieuws >>