Mobiliteitsonderzoek Sportfondsenbad Weteringlaan 
Gemeente Delft

De gemeente Delft wenste inzicht in de parkeerbehoefte voor het te ontwikkelen zwembad Clara van Sparwoudestraat. Er waren twijfels of de bestaande parkeernormen pasten bij de bezoekersgroepen van het zwembad omdat in Delft veel wordt gefietst.

Vervoersmiddel
Wij onderzochten hiervoor bij het bestaande Sportfondsenbad aan de Weteringlaan met welk vervoersmiddel de zwembadbezoekers en de werknemers naar dit zwembad komen.

Verblijfsduur
Door niet alleen  de vervoerswijze in beeld te brengen, maar ook te informeren naar de verblijfsduur van de zwembadbezoekers, kon worden afgeleid hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Daarbij werd onderscheid gemaakt naar de verschillende activiteiten die in het zwembad plaatsvonden. Ook zijn de werknemers in het onderzoek meegenomen. De uitkomsten van het onderzoek geven voor het nieuwe zwembad inzicht in de parkeervraag op verschillende momenten van de dag. Ondanks het hoge aandeel 'fiets' in de modal split, is sprake van een hoge parkeervraag. Dit wordt mede veroorzaakt door het bovengemiddeld hoge aantal zwemmers per m² bassin.

Aanwezigheidspercentages
Daarnaast was opvallend dat de aanwezigheidspercentages voor het zwembad niet overeen kwamen met de gehanteerde aanwezigheidspercentages voor sportvoorzieningen (binnen). Tijdens de avonduren lag het aanwezigheidspercentage lager dan bij sportfuncties binnen. Op werkdagen in de middag was het aanwezigheidspercentage juist aanzienlijk hoger.

Meer nieuws >>