Image

Werkwijze

Hoe klein de vraag ook, een intakegesprek bij u op kantoor is de basis voor mogelijke samenwerking. Samen bepalen we of uw vraag met detachering of advisering kan worden opgelost.

Als netwerkadviesbureau is GraaffTraffic in staat om de vraag geheel op te pakken als integraal projectleider. Dus niet alleen de inhoud, maar ook overleg met stakeholders, projectmanagement, bestuurlijke besluitvorming en eventueel realisatie van projecten. Ons bureau biedt daarnaast de mogelijkheid om de vraag aan te pakken met partners uit andere vakgebieden, zoals milieu, stedenbouw of civiele techniek.
Maar ook het tegenovergestelde kan. Dan worden wij alleen op ons vakgebied ingeschakeld. Dat kan op alle niveaus en in alle (ontwerp)stadia van een project.

Tijdens een opdracht is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken. Een goed contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, mondeling en/of schriftelijk, is van groot belang. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen en u kunt met uw vragen altijd bij ons terecht.

GraaffTraffic vindt het daarnaast essentieel dat u kunt rekenen op continuïteit in de opdracht. Als netwerkadviesbureau zijn wij in staat om bij onvoorziene omstandigheden desgewenst een vervangende adviseur of projectleider te leveren.

Na afronding van de opdracht bieden wij u vrijblijvend een evaluatiegesprek aan.