Image

Persoon

In 1992 is Patrick afgestudeerd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Tilburg, afstudeerrichting openbaar vervoer. Hij is als verkeerskundig ontwerper begonnen bij de gemeente Rotterdam en daarna heeft hij deze functie bekleed bij de gemeente Utrecht. Van 1998 tot 2013 is hij werkzaam geweest als (senior) adviseur bij Goudappel Coffeng.

Patrick heeft aan een zeer groot aantal projecten gewerkt, vaak in de rol van projectleider. Het accent van de werkzaamheden lag de laatste jaren op het gebied van verkeer- en vervoerplannen en mobiliteitsvisies. Maar ook ander verkeerskundig werk zoals verkeersveiligheidsstudies, wegontwerpen, fietsprojecten, doorstromingsanalyses en centrumstudies komen regelmatig voor in zijn portfolio. Meestal ging het daarbij om advisering vanuit het bureau, maar Patrick heeft ook de nodige ervaring met detachering.

Naast inhoudelijke kennis heeft Patrick veel ervaring met proces- en projectleiding, begeleiding van inspraak en bestuurlijke besluitvorming. Bij een aantal juridische procedures verzorgde hij de verkeerskundige ondersteuning. Hij heeft gemeenten en/of projectontwikkelaars met adviezen begeleid en was als getuige-deskundige aanwezig bij rechtbank- en Raad van State-zittingen.

Sinds medio 2013 is hij zelfstandig adviseur. Inmiddels heeft hij verkeerskundig advies gegeven voor meerdere gemeenten en stedenbouwkundige bureaus. Verder is Patrick gedetacheerd (geweest) bij de gemeenten Nissewaard (voorheen Spijkenisse en Bernisse), Zoetermeer en Schiedam. Daarnaast heeft hij zich ingezet bij meerdere juridische procedures.